EN SK

Uzavretie AdventureLand

+421 313 262 000

Vážení návštevníci,

oznamujeme vám, že v dňoch 5. - 7. júna, 8. júna do 12.00 a 10. júna bude AdventureLand zatvorený.

 

Ďakujeme vám za pochopenie a tešíme sa na vašu opätovnú návštevu.