EN SK

NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE

+421 313 262 000

Záleží nám na podpore športových talentov. V roku 2016 sme preto založili neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje granty, dary a štipendiá a organizuje verejnoprospešné aktivity a projekty. Prostredníctvom nadácie tak šírime a podporujeme nielen nadšenie pre šport, ale aj kultúru dobrovoľníctva.

Vízia

Inšpirovať všetky generácie k športovaniu a dosahovaniu osobných víťazstiev.

Misia

Vytvorenie podmienok pre športovanie a motivácia k osobnému rozvoju pre deti a mládež.

Hodnoty

 • Jedinečnosť
 • Jedinečnosť každého z nás.
 • Radosť
 • Radosť zo športu a nových príležitostí.
 • Rešpekt
 • Rešpekt k jedinečnosti, ľudskej bytosti bez výnimky.
 • Vytrvalosť
 • Vytrvalo ísť za svojim cieľom aj napriek prekážkam.
 • Férovosť
 • Dodržiavanie pravidiel a spravodlivé posudzovanie.

Verejnoprospešné aktivity:

 • podpora a rozvoj vedy,
 • vzdelávania a telovýchovy,
 • podpora, ochrana a rozvoj kultúrnych hodnôt,
 • ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže,
 • sociálna pomoc,
 • zachovanie kultúrneho dedičstva,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt
 • plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc.

 
 
 
 

Nadačné projekty 2017

Dobrovoľníctvo

Zabezpečenie a koordinácia viac ako 300 dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapojili do organizácie triatlonu pod značkou Challenge Family a iných športových a detských aktivít. Dobrovoľnícku činnosť vykonávajú ľudia zo širokého okolia a rôznych vekových kategórii. Budujeme tradíciu dobrovoľníctva v okolí Šamorína.

Plavecký kemp Martiny Moravcovej

V lete 2017 sa konal v poradí 8. ročník Plaveckého kempu Martiny Moravcovej, ktorý umožnil mladým plavcom pod vedením majsterky sveta zdokonaliť svoj plavecký talent. Počas troch týždňových turnusov sa plaveckého kempu zúčastnilo až 142 detí vo veku od 10 do 15 rokov. Prostredníctvom NADÁCIE X-BIONIC® SPHERE sa deti zo sociálne slabších pomerov mohli uchádzať o tzv. divokú kartu. Viac info

Úsmev ako dar

14. 6. 2017 sa uskutočnili už 27. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov - Športové majstrovstvá s Nestlé 2017 v x-bionic® sphere. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach - futbal, volejbal a stolný tenis a atletika. Deti boli rozdelené do 4 kategórií podľa veku. Hlavným cieľom projektu je motivovať deti zo znevýhodnených sociálnych podmienok k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť, ktoré často, a to nie len v prípade detí z detských domovov, chýbajú. Viac info

Pravidelné zbierky na charitu

Zbierka olečenia, hygienických a športových potrieb s cieľom podporiť sociálne znevýhodnených obyvateľov a ľudí bez domova. Do projektu sa zapojili aj zamestnanci x-bionic® sphere.

Športová rodina pre všetkých

Projekt dáva nové možnosti talentovaným deťom z detských domovov a zo sociálne slabých rodín, ktoré rady športujú a venujú sa rýchlostnej kanoistike, avšak nepriaznivá finančná situácia alebo zlé sociálne pomery im nedovoľujú ich nadšenie a talent rozvíjať. Dlhodobo v Športovej rodine pre všetkých trénuje vyše 50 detí, ktoré sú rozdelené do 3 športových klubov v Trenčíne, Piešťanoch a Komárne. Záštitu nad týmto úspešným projektom má olympijský medailista v kanoistike Juraj Bača. Rok 2017 síce nepriniesol taký výrazný športový úspech ako v minulom roku v podobe titulu z Majstrovstiev Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike pre kajakára Milan Fraňu, ale deti si aj tak priniesli množstvo medailí z Majstrovstiev Slovenska. Na tohtoročnom domácom vrchole sezóny mladé športové talenty získali až 26 medailí, z toho 5 majstrovských titulov.

Kontakt

NADÁCIA X-BIONIC®SPHERE

Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, SR
E-mail: nadacia@x-bionicsphere.com
Bankové spojenie:
IBAN: SK38 6500 0000 0000 2055 8044 BIC: POBNSKBA
Identifikačné údaje:
IČO: 50 317 997
DIČ: 212 032 3414
Zapísaná v: Registri nadácii vedenom MVSR, pod číslom 203/Na-2002/1140
Dátum vzniku: 5. máj 2016
Zakladateľ nadácie: X-BIONIC®SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín

 
 
 
 

Štatutárne a kontrolné orgány

  
Mario Hoffmann - predseda správnej rady Pavel Blaho - člen správnej rady Roman Fečík - člen správnej rady
  
Martina Moravcová Valko - člen správnej rady Štefan Czucz - člen správnej rady Juraj Bača - člen správnej rady
   
 Igor Barát - člen správnej rady Oľga Pažitná - správkyňa Boris Kreheľ - revízor